Sprawdzanie instalacji elektrycznej

Zambrowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w dniach 11-12.12.2023 w godzinach od 16.00 do 18.30 zostanie przeprowadzony obowiązkowy, wymagany ustawą „Prawo budowlane” przegląd instalacji elektrycznych w garażach – proszę patrzeć rozpiskę bądź ogłoszenie zamieszczone na drzwiach garażu. Prosimy o udostępnienie garaży celem wykonania przeglądu, który wykonywać będą pracownicy firmy Elektrotech Dariusz Łubnicki, 18-300 Zambrów, posiadający upoważnienie Zarządu Zambrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W przypadku stwierdzenia w czasie przeglądu, że instalacja jest niesprawna lokator jest zobowiązany do jej niezwłocznej naprawy na swój koszt przez uprawnioną osobę i zawiadomienia Administracji o dokonaniu naprawy.

Tel. kontaktowy do wykonawcy: 604154114

Więcej…


Przegląd instalacji elektrycznych w mieszkaniach w budynkach

Zambrowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w dniach 27-29.11.2023 w godzinach od 15.30 do 18.30 zostanie przeprowadzony obowiązkowy, wymagany ustawą „Prawo budowlane” przegląd instalacji elektrycznych w mieszkaniach w budynkach – proszę patrzeć rozpiskę bądź ogłoszenie zamieszczone na drzwiach klatki. Prosimy o udostępnienie mieszkań celem wykonania przeglądu, który wykonywać będą pracownicy firmy Elektrotech Dariusz Łubnicki, 18-300 Zambrów, posiadający upoważnienie Zarządu Zambrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W przypadku stwierdzenia w czasie przeglądu, że instalacja jest niesprawna lokator jest zobowiązany do jej niezwłocznej naprawy na swój koszt przez uprawnioną osobę i zawiadomienia Administracji o dokonaniu naprawy.

Więcej…


Zambrowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że zostanie przeprowadzony przegląd instalacji elektrycznych

Zambrowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w dniach 23-27.10.2023 w godzinach od 15.30 do 19.00 zostanie przeprowadzony obowiązkowy, wymagany ustawą „Prawo budowlane” przegląd instalacji elektrycznych w mieszkaniach w budynkach – proszę patrzeć rozpiskę bądź ogłoszenie zamieszczone na drzwiach klatki. Prosimy o udostępnienie mieszkań celem wykonania przeglądu, który wykonywać będą pracownicy firmy Elektrotech Dariusz Łubnicki, 18-300 Zambrów, posiadający upoważnienie Zarządu Zambrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W przypadku stwierdzenia w czasie przeglądu, że instalacja jest niesprawna lokator jest zobowiązany do jej niezwłocznej naprawy na swój koszt przez uprawnioną osobę i zawiadomienia Administracji o dokonaniu naprawy.

Więcej…


Współczynniki korygujące ilości zużytej wody i odprowadzanych ścieków od 1 lipca 2023r.

Współczynniki korygujące ilości zużytej wody i odprowadzanych ścieków od 1 lipca 2023r.