Zamiar złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Informacja >>


ZSM informuje o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

ZSM informuje o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów >>


Współczynniki korygujące ilości zużytej wody i odprowadzonych ścieków

Współczynniki korygujące ilości zużytej wody i odprowadzonych ścieków


Miesięczne opłaty ryczałtowe za wodę i odprowadzenie ścieków od 1 lipca 2022r.

Miesięczne opłaty ryczałtowe za wodę i odprowadzenie ścieków od 1 lipca 2022r