O nas

Powstanie Zambrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wiąże się z datą 21.01.1959 r., kiedy to Walne Zgromadzenie Założycieli uchwaliło statut spółdzielni i dokonało wyboru władz tj. Rady Nadzorczej i Zarządu.

Statut Spółdzielni i skład Zarządu w osobach: Wiśniewski Czesław – Przewodniczący, Surawski Mieczysław – Z-ca Przewodniczącego, Zieliński Zdzisław – Członek został zarejestrowany w Sądzie Powiatowym w Łomży w Wydziale Rejestrowym w dniu 27 marca 1959 r. Nr akt. RS292 s. 25/59.

W następnych latach działalności Spółdzielni funkcje Przewodniczących Rad Nadzorczych kolejno pełnili: Wincenty Kozłowski, Stanisław Zaręba, Czesław Wiśniewski, Hilary Pawłowski, Witold Jastrzębski, Józef Jastrzębski, Tadeusz Pisiński, Czeslaw Wisniewski, Piotr Godlewski, Antoni Słaby, Weronika Pisarska, Andrzej Uszakiewicz, Janina Zdrodowska. Prezesami Zarządu byli: Czesław Wiśniewski (zastępował go Mieczysław Surawski), Wincenty Kozłowski, Daniel Kurpiewski, Władysław Konopka, Konrad Dudaronek, Ireneusz Pecko, Marian Czajka, Henryk Lucjan Kosieradzki.

Obecna Rada Nadzorcza składa się z 13 członków, której Przewodniczącym jest Pan Zbigniew Jach, natomiast w skład Zarządu wchodzą:
Zbigniew Korzeniowski – Prezes Zarządu,
Agnieszka Nowowiejska-Główna Księgowa , członek Zarządu,
Adam Antoniak – Kierownik GZM, członek Zarządu.

Niezmiennym celem Spółdzielni było i jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych swoich członków. Z chwilą powstania Spółdzielni działania zmierzające do budowy budynków mieszkalnych. Pierwszym zadaniem inwestycyjnym było osiedle „Świętokrzyska”. Pierwszy budynek na tym osiedlu oddano do użytku 31 sierpnia 1962 roku, a całe zadanie obejmujące 8 budynków zakończono w 1974 roku. Następnie w okresie od 1968 do 1972 r. oddano do użytku 9 budynków mieszkalnych dla 540 rodzin przy ul. Grunwaldzkiej.

Wraz z rozwojem Zakładów Przemysłu Bawełnianego  wzrastało zapotrzebowanie na mieszkania, dlatego też przystąpiono do budowy osiedla przy Alei Wojska Polskiego. W okresie od 1973 do 1977 roku oddano na tym osiedlu 4 budynki dla 340 rodzin.

Następnym osiedlem mieszkaniowym były budynki wzniesione przy ul. 71 Pułku Piechoty i ul. Mazowieckiej.

Najszybszy rozwój zasobów mieszkaniowych Spółdzielni to lata 1980-1984 r. W okresie tym na osiedlu „Wschód” oddano 30 budynków mieszkalnych. Łącznie na tym osiedlu do 1987 roku oddano 34 budynki dla 1244 rodzin.

Kolejnym realizowanym osiedlem mieszkaniowym było osiedle „Północ”. W okresie od 1986 do 1993 roku na osiedlu tym oddano do użytku 15 budynków mieszkalnych dla 496 rodzin.

Ostatnią zrealizowaną inwestycją mieszkaniową finansowaną kredytem ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego był budynek przy ul. Magazynowej posiadający 28 mieszkań.

Aktualnie czasowo spółdzielnia nie prowadzi inwestycji mieszkaniowych, jednak posiada uzbrojone tereny pod budownictwo.

W ciągu 47 lat swego istnienie Spółdzielnia prowadziła również budowę lokali użytkowych i garaży.

Na dzień dzisiejszy Spółdzielnia w swoich zasobach posiada:

  • 3496 mieszkań zlokalizowanych w 83 budynkach mieszkalnych o pow. użytkowej 170.870,12 m²
  • 46 lokali użytkowych o powierzchni 6.652,18 m²
  • 246 garaży o powierzchni 4.131,65 m²
  • lokale własne o powierzchni – 1.543,93 m²
  • 30,5749 ha gruntów będących w części własnością Spółdzielni, a w części w użytkowaniu wieczystym.

W celu sprawniejszego zarządzania oraz utrzymania zasobów w należytym stanie technicznym powołano dwie administracje Osiedli „Wschód” i „Południe”, które w pełni zabezpieczają obsługę posiadanych zasobów lokalowych.

Od szeregu lat Spółdzielnia prowadzi prace remontowe i termomodernizacyjne budynków, remonty infrastruktury osiedlowej, rekultywację terenów zielonych, jak też budowę nowoczesnych placów zabaw. Prace te zarówno podnoszą standard zamieszkania w budynkach wielorodzinnych oraz sprawiają, że osiedla mieszkaniowe Spółdzielni stają się coraz piękniejsze i atrakcyjniejsze.

W planach Spółdzielni na najbliższe lata przewiduje się remonty elewacji wszystkich budynków mieszkaniowych co poprawi dalszą estetykę administrowanych osiedli.