Akty prawne

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (pdf)

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (pdf)

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Spółdzielniach Mieszkaniowych:

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze:

CZĘŚĆ I – SPÓŁDZIELNIE

Tytuł I – Przepisy wspólne

Dział I – Spółdzielnia i jej statut
Dział II – Tryb zakładania i rejestrowania spółdzielni
Dział III – Członkowie, ich prawa i obowiązki
Dział IV – Organy spółdzielni
Dział V – Uchylony
Dział VI – Uchylony
Dział VII – Gospodarka spółdzielni
Dział VIII – Lustracja
Dział IX – Łączenie się spółdzielni
Dział X – Uchylony
Dział XI – Podział spółdzielni
Dział XII – Likwidacja spółdzielni
Dział XIII – Upadłość spółdzielni

Tytuł II – Przepisy szczególne dla spółdzielni produkcji rolnej, spółdzielni kółek rolniczych i spółdzielni pracy(29)

Dział I – Spółdzielnie produkcji rolnej
Dział II – Spółdzielnie kółek rolniczych (usług rolniczych)
Dział III – Spółdzielnie pracy
Dział IV – Uchylony
Dział V – Uchylony

CZĘŚĆ II – ZWIĄZKI SPÓŁDZIELCZE I KRAJOWA RADA SPÓŁDZIELCZA

Tytuł I – Zwiazki spółdzielcze
Tytuł II – Krajowy Samorząd Spółdzielczy

CZĘŚĆ IIA(34) – Przepisy karne

CZĘŚĆ III – Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe