CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ
Zambrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ

Przewodniczący RN

Jach Zbigniew Teofil

Zastępca Przewodniczącego RN

Walasek Zbigniew

Sekretarz RN

Jałbrzykowska Izabela

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RN

Wojno Jolanta

Przewodniczący Komisji Technicznej RN

Kalupa Jacek Robert

Członek

Boruc Krzysztof

Członek

Chojnowska Grażyna Danuta

Członek

Dziergiewicz Katarzyna

Członek

Kosakowska Anna Bożena

Członek

Makowski Zbigniew

Członek

Olszewski Jacek

Członek

Wnęk Marta

Członek

Zaręba Agnieszka