Sprawdzanie instalacji elektrycznej

Zambrowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w dniach 11-12.12.2023 w godzinach od 16.00 do 18.30 zostanie przeprowadzony obowiązkowy, wymagany ustawą „Prawo budowlane” przegląd instalacji elektrycznych w garażach – proszę patrzeć rozpiskę bądź ogłoszenie zamieszczone na drzwiach garażu. Prosimy o udostępnienie garaży celem wykonania przeglądu, który wykonywać będą pracownicy firmy Elektrotech Dariusz Łubnicki, 18-300 Zambrów, posiadający upoważnienie Zarządu Zambrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W przypadku stwierdzenia w czasie przeglądu, że instalacja jest niesprawna lokator jest zobowiązany do jej niezwłocznej naprawy na swój koszt przez uprawnioną osobę i zawiadomienia Administracji o dokonaniu naprawy.

Tel. kontaktowy do wykonawcy: 604154114

 -Wyszyńskiego 10 12.12.2023 godz. 16:00-17:30
– Pileckiego 26A 12.12.2023 godz. 17:30-18:30
– Pileckiego 26B 12.12.2023 godz. 17:30-18:30
– Fabryczna 8 11.12.2023 godz. 17:30-18:00
– Legionowa 8 11.12.2023 godz. 16:00-16:30
– Grunwaldzka 12B 11.12.2023 godz. 16:30-17:00
– Grunwaldzka 13A 11.12.2023 godz. 17:00-17:30
– Aleja Wojska Polskiego 41E 12.12.2023 godz. 16:00-17:00
– Aleja Wojska Polskiego 41F 12.12.2023 godz. 16:00-17:00
– Aleja Wojska Polskiego 41G 12.12.2023 godz. 16:00-17:00