Aktualności

Przerwa w dostawie energii cieplnej na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej od 10 do 12 czerwca 2024r.

2024-05-28

Przerwa w dostawie energii cieplnej na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej od 10 do 12 czerwca 2024r.  …..więcej>>


Ceny wody od dnia 14.05.2024r.

2024-05-13

Cennik >>


Współczynnik korygujący ilość zużytej wody i odprowadzonych ścieków oraz miesięczne opłaty ryczałtowe za wodę i odprowadzenie ścieków od 1 lipca 2024

2024-05-08

Współczynnik korygujący ilość zużytej wody i odprowadzonych ścieków

Miesięczne opłaty ryczałtowe za wodę i odprowadzenie ścieków od 1 lipca 2024 


Sprawdzanie instalacji elektrycznej

2023-12-11

Zambrowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w dniach 11-12.12.2023 w godzinach od 16.00 do 18.30 zostanie przeprowadzony obowiązkowy, wymagany ustawą „Prawo budowlane” przegląd instalacji elektrycznych w garażach – proszę patrzeć rozpiskę bądź ogłoszenie zamieszczone na drzwiach garażu. Prosimy o udostępnienie garaży celem wykonania przeglądu, który wykonywać będą pracownicy firmy Elektrotech Dariusz Łubnicki, 18-300 Zambrów, posiadający upoważnienie Zarządu Zambrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W przypadku stwierdzenia w czasie przeglądu, że instalacja jest niesprawna lokator jest zobowiązany do jej niezwłocznej naprawy na swój koszt przez uprawnioną osobę i zawiadomienia Administracji o dokonaniu naprawy.

Tel. kontaktowy do wykonawcy: 604154114

Więcej…


Następna strona »

» Wszystkie ogłoszenia

Konta Bankowe:

PKO BP Zambrów
27 1020 1332 0000 1102 0028 0669

Bank Spółdzielczy w Zambrowie
81 87750009 0010 0100 0317 0002

UWAGA !
Informujemy o dokonywaniu wpłat
na indywidualne konta bankowe, które
przypisane są do każdego lokalu.

Administracja Osiedla
Wschód – 86 271 33 46 , 508872330

Administracja Osiedla
Południe – 86 271 27 54 , 508872011

Kontakty:
Hydraulik – Wnorowski Mieczysław – 604621191
Hydraulik – Kazimierski Andrzej – 508872035
Hydraulik – Godlewski Jan – 662055736
Elektryk – Konarzewski Józef – 508872488
Elektryk – Przeździecki Bogdan – 508872433
Stolarz – Wyszomierski Marek – 518452119