Konta Bankowe:

PKO BP Zambrów
27 1020 1332 0000 1102 0028 0669

Bank Spółdzielczy w Zambrowie
81 87750009 0010 0100 0317 0002

UWAGA !
Informujemy o dokonywaniu wpłat
na indywidualne konta bankowe, które
przypisane są do każdego lokalu.

Administracja Osiedla
Wschód – 86 271 33 46 , 508872330

Administracja Osiedla
Południe – 86 271 27 54 , 508872011

Kontakty:
Hydraulik – Wnorowski Mieczysław – 604621191
Hydraulik – Kazimierski Andrzej – 508872035
Hydraulik – Godlewski Jan – 662055736
Elektryk – Konarzewski Józef – 508872488
Elektryk – Przeździecki Bogdan – 508872433
Stolarz – Wyszomierski Marek – 518452119