Kontakt

Formularz kontaktowy

 


Siedziba Spółdzielni
18-300 Zambrów
ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 3A

Administracja Osiedla Południe
18-300 Zambrów
ul. Magazynowa 10a

Telefony
Sekretariat  – 86 271 32 59
Księgowość – 86 271 34 94
Dział Techniczny – 86 271 25 20
Administracja Osiedla
Wschód – 86 271 33 46, 508872330
Administracja Osiedla
Południe – 86 271 27 54, 508872011
Hydraulik – Wnorowski Mieczysław – 604621191
Hydraulik – Kazimierski Andrzej – 508872035
Hydraulik – Godlewski Jan – 662055736
Elektryk – Konarzewski Józef – 508872488
Elektryk – Przeździecki Bogdan – 508872433
Stolarz – Wyszomierski Marek – 518452119

Internet
Oficjalna witryna WWW: www.zsmzambrow.pl
Poczta e-mail:
sekretariat@zsmzambrow.pl
prezes@zsmzambrow.pl