Zwracamy się z prośbą o niedokonywanie wpłat czynszowych do Zambrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 Zwracamy się z prośbą o niedokonywanie  wpłat czynszowych do Zambrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na konto Banku PKO S.A. O/Zambrów

20 1240 1532 1111 0000 2060 8226

z uwagi na zamknięcie rachunku bankowego z dniem 31.05.2021r