Zarząd ZSM informuje, że kasy Spółdzielni zostaną zlikwidowane z końcem roku 2021