Zambrowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że zostanie przeprowadzony przegląd instalacji elektrycznych

Zambrowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w dniach 23-27.10.2023 w godzinach od 15.30 do 19.00 zostanie przeprowadzony obowiązkowy, wymagany ustawą „Prawo budowlane” przegląd instalacji elektrycznych w mieszkaniach w budynkach – proszę patrzeć rozpiskę bądź ogłoszenie zamieszczone na drzwiach klatki. Prosimy o udostępnienie mieszkań celem wykonania przeglądu, który wykonywać będą pracownicy firmy Elektrotech Dariusz Łubnicki, 18-300 Zambrów, posiadający upoważnienie Zarządu Zambrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W przypadku stwierdzenia w czasie przeglądu, że instalacja jest niesprawna lokator jest zobowiązany do jej niezwłocznej naprawy na swój koszt przez uprawnioną osobę i zawiadomienia Administracji o dokonaniu naprawy.

Tel. kontaktowy do wykonawcy: 604154114

Harmonogram:

Pileckiego 20 – 23.10.2023

Pileckiego 22 – 23.10.2023

Pileckiego 24 – 23.10.2023

Pileckiego 26 – 23.10.2023

Białostocka 20A – 25.10.2023

Białostocka 20B – 25.10.2023

Białostocka 20C – 25.10.2023

Białostocka 20D – 25.10.2023

Białostocka 20E – 24.10.2023

Białostocka 20F – 24.10.2023

Białostocka 20G – 24.10.2023

Białostocka 19 – 25.10.2023

Białostocka 21 – 25.10.2023

Białostocka 23 – 26.10.2023

Białostocka 25 – 26.10.2023

Białostocka 29 – 27.10.2023

Białostocka 31 – 26.10.2023

Białostocka 33 – 27.10.2023

Bema 1 – 24.10.2023

Bema 3 – 27.10.2023

Bema 5 – 24.10.2023

Bema 7 – 27.10.2023

Świętokrzyska 1 – 24.10.2023

Świętokrzyska 3 – 23.10.2023

Świętokrzyska 4 – 23.10.2023

Świętokrzyska 5 – 23.10.2023

Świętokrzyska 5A – 24.10.2023

Świętokrzyska 6 – 23.10.2023

Świętokrzyska 7 – 23.10.2023

Papieża Jana Pawła II 2 – 25.10.2023

Papieża Jana Pawła II 4 – 25.10.2023

Papieża Jana Pawła II 4A – 25.10.2023

Papieża Jana Pawła II 6 – 26.10.2023

Papieża Jana Pawła II 8 – 26.10.2023

Wyszyńskiego 7 – 27.10.2023

Wyszyńskiego 9 – 27.10.2023

Wyszyńskiego 11 -27.10.2023