Zambrowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje o zamiarze złożenia wniosku do Urzędu Miejskiego w Zambrowie o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

     Zambrowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje o zamiarze złożenia wniosku do Urzędu Miejskiego w Zambrowie o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w niżej wymienionych lokalizacjach:

– ul. Papieża Jana Pawła II  – wiąz szt 2 (suche) rosnące przed budynkiem nr 30,

– ul. Białostocka   –   wiąz szt 1 (suchy) rosnący za budynkiem nr 20A,

– ul. 71 Pułku Piechoty  – rajska jabłoń szt 1 (sucha) rosnąca przed budynkiem nr 8.

  Szczegółowych informacji na ten temat udziela Dział Techniczny Zambrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.