Współczynniki korygujące ilości zużytej wody i odprowadzonych ścieków

Współczynniki korygujące ilości zużytej wody i odprowadzonych ścieków