Współczynniki korygujące ilości zużytej wody i odprowadzonych ścieków

dla poszczególnych budynków obowiązujące od 01 lipca 2020r:

Współczynniki od 01 lipca 2020r.