Współczynniki korygujące ilości zużytej wody i odprowadzanych ścieków od 1 lipca 2023r.

Współczynniki korygujące ilości zużytej wody i odprowadzanych ścieków od 1 lipca 2023r.