Współczynniki korygujące ilość zużytej wody i odprowadzenia ścieków dla poszczególnych budynków obowiązujące od 1 lipca 2019 roku

Współczynniki korygujące ilość zużytej wody i odprowadzenia ścieków dla poszczególnych budynków obowiązujące od 1 lipca 2019 roku