Współczynnik korygujący ilość zużytej wody i odprowadzonych ścieków oraz miesięczne opłaty ryczałtowe za wodę i odprowadzenie ścieków od 1 lipca 2024

Współczynnik korygujący ilość zużytej wody i odprowadzonych ścieków

Miesięczne opłaty ryczałtowe za wodę i odprowadzenie ścieków od 1 lipca 2024