Przegląd instalacji elektrycznych w mieszkaniach w budynkach

Zambrowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w dniach 27-29.11.2023 w godzinach od 15.30 do 18.30 zostanie przeprowadzony obowiązkowy, wymagany ustawą „Prawo budowlane” przegląd instalacji elektrycznych w mieszkaniach w budynkach – proszę patrzeć rozpiskę bądź ogłoszenie zamieszczone na drzwiach klatki. Prosimy o udostępnienie mieszkań celem wykonania przeglądu, który wykonywać będą pracownicy firmy Elektrotech Dariusz Łubnicki, 18-300 Zambrów, posiadający upoważnienie Zarządu Zambrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W przypadku stwierdzenia w czasie przeglądu, że instalacja jest niesprawna lokator jest zobowiązany do jej niezwłocznej naprawy na swój koszt przez uprawnioną osobę i zawiadomienia Administracji o dokonaniu naprawy.

Tel. kontaktowy do wykonawcy: 604154114

P. Jana Pawła II 2 27.11.2023 15:30-16:30
P. Jana Pawła II 10 27.11.2023 16:30-17:30
P. Jana Pawła II 12 27.11.2023 17:30-18:30
P. Jana Pawła II 12A 27.11.2023 15:30-16:30
P. Jana Pawła II 16 27.11.2023 16:30-17:30
P. Jana Pawła II 18 27.11.2023 17:30-18:30
P. Jana Pawła II 20 28.11.2023 15:30-16:30
Wyszyńskiego 5 27.11.2023 15:30-16:30
Wyszyńskiego 13 27.11.2023 16:30-17:30
Wyszyńskiego 15 28.11.2023 15:30-16:30
Wyszyńskiego 15A 28.11.2023 16:30-17:00
P. Jana Pawła II 22 28.11.2023 15:30-16:30
P. Jana Pawła II 24 28.11.2023 15:30-16:30
P. Jana Pawła II 26 28.11.2023 16:30-17:30
Wyszyńskiego 17 28.11.2023 17:00-18:00
Wyszyńskiego 21 28.11.2023 16:30-17:30
P. Jana Pawła II 28 29.11.2023 15:30-16:00
P. Jana Pawła II 30 29.11.2023 15:30-16:30
P. Jana Pawła II 32 29.11.2023 16:30-17:00
P. Jana Pawła II 34 29.11.2023 16:00-16:30
Wyszyńskiego 23 29.11.2023 16:30-17:00
Wyszyńskiego 25 29.11.2023 17:00-17:30