Miesięczne opłaty ryczałtowe za wodę i odprowadzenie ścieków od 1 lipca 2022r.

Miesięczne opłaty ryczałtowe za wodę i odprowadzenie ścieków od 1 lipca 2022r