Aktualności

Zwracamy się z prośbą o niedokonywanie wpłat czynszowych do Zambrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

2021-05-06

 Zwracamy się z prośbą o niedokonywanie  wpłat czynszowych do Zambrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na konto Banku PKO S.A. O/Zambrów

20 1240 1532 1111 0000 2060 8226

z uwagi na zamknięcie rachunku bankowego z dniem 31.05.2021r


Zarząd ZSM informuje, że kasy Spółdzielni zostaną zlikwidowane z końcem roku 2021

2021-04-28

Więcej…


Ogłoszenie o odwołaniu Walnego Zgormadzenia

2020-09-29

Więcej >>


Zawiadomienie

2020-09-08

Pierwsza część Walnego Zgromadzenia 29 września 2020r. godz.17:00 (wtorek) w sali weselnej przy ul. Fabrycznej 10 w Zambrowie
Więcej >>


K O M U N I K A T

2020-05-05

W ZWIĄZKU Z ISTNIEJĄCYM STANEM ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO, ZAMBROWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WPROWADZA NASTĘPUJĄCE ZASADY DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA BIURA:

  Więcej…


Komunikat

2020-03-13

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Zambrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej kasa będzie nieczynna od dnia 16.03.2020r. do odwołania. Wszelkie wpłaty prosimy dokonywać w bankach lub na poczcie na konto Zambrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

27 1020 1332 0000 1102 0028 0669


Współczynniki korygujące ilość zużytej wody i odprowadzenia ścieków dla poszczególnych budynków obowiązujące od 1 lipca 2019 roku

2019-06-05

Współczynniki korygujące ilość zużytej wody i odprowadzenia ścieków dla poszczególnych budynków obowiązujące od 1 lipca 2019 roku

 


Zarząd Zambrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, o planowanej wycince drzew na należących do nas terenach zielonych

2018-10-10

więcej…


Zambrowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w dniu 18.05.2018r. …..

2018-06-06

więcej…


Klauzula informacyjna dla lokatorów (członków Spółdzielni i ich rodzin ; osób niebędących członkami Spółdzielni i ich rodzin a posiadających w jej zasobach prawo odrębnej własności lokali , spółdzielcze własnościowe prawo do lokali, najem; zamieszkujących w zasobach Spółdzielni bez tytułu prawnego.)

2018-05-19

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

    1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZAMBROWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA z siedzibą w Zambrowie przy ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 3A,
      18-300 Zambrów, KRS: 0000125693, NIP: 7230001656, REGON: 000483228

Więcej…


« Poprzednia strona