Zarząd Zambrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, o planowanej wycince drzew na należących do nas terenach zielonych

więcej…