Miesięczne opłaty ryczałtowe za wodę i odprowadzenie ścieków od 1 lipca 2021r.

Miesięczne opłaty ryczałtowe za wodę i odprowadzanie ścieków od 01.07.2021